47CZ7A01927QM_96_239 1421Licensed_HorseDream_Partners_30040  

Vår affärsverksamhet är ledarskapsutveckling både för den enskilda individen och för arbetslaget.

Säva Ledarskap AB erbjuder utbildningar inom ledarskap, teambuilding och personlig utveckling.

Vårt arbetssätt är annorlunda eftersom vi arbetar tillsammans med hästar som fungerar som kraftkällor och vägvisare i den personliga utvecklingsprocessen. Utbildningen är konkret, direkt och med humor och skapar långsiktiga effekter. Ingen kunskap behövs om hästar och vi umgås med dem som medarbetare.